FAQs Complain Problems

सम्पर्क

सम्पर्क फोन: +९७७-०५६-५६०५२९, ०५६-५६०५०६ , ०५६-५६२४३६, ०५६-५६१२२९

शाखा/उपशाखा-एक्स्टेन्सन नं.
नगर प्रमुख-१०१/१११
नगर उप–प्रमुख-१०२
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत-१०३
सामान्य प्रशासन शाखा-१०४
राजस्व उपशाखा-१०५
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक उपशाखा-१०६
शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा-१०७
स्वास्थ्य शाखा-१०८
न्यायिक समिति-११०
दर्ता फाँट-११३
कृषि विकास शाखा प्रमुख-१९७
योजना तथा अनुगमन उपशाखा-२०१
पूर्वाधार विकास शाखा-२०२
सार्वजनिक खरिद तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन उपशाखा-२०३
भूमि व्यवस्थापन तथा भवन नियमन उपशाखा-२०४
भूमि व्यवस्थापन तथा भवन नियमन उपशाखा प्रमुख-२१५
पशुपंन्छी विकास उपशाखा-२०५
आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख-२०६
आर्थिक प्रशासन शाखा-२०७
आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा-२०८
सूचना प्रविधि शाखा-२०९
सहकारी, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, रोजगार प्रवद्र्धन तथा बजार अनुगमन उपशाखा-२१३
सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण उपशाखा-२११
भूमिहिन तथा सुकुम्बासी वयव्स्थापन इकाई-२१२
वन वातावरण र विपद व्यवस्थापन उपशाखा-२१०
रोजगार सेवा केन्द्र-२१४

सूचना अधिकारी- ९८५५०९२२०२

 

 

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फर्म भर्नुहोला !