FAQs Complain Problems

वडा नं. ९

जम्मा घरधुरीः १०२९    
पुरुषः २२०७    
महिलाः २४०३    
       
क्षेत्रफलः ५.६४    
वडा पदाधिकारी विवरण    
सि नं पद नामथर सम्पर्क नं
वडा अध्यक्ष श्री अनन्त अधिकारी ९८४५०२६४५१
वडा सदस्य श्री लेख बहादुर तामाङ ९८४५०९१५५३
वडा सदस्य श्री कमान सिङ चौधरी ९८४५०५३९३४
महिला सदस्य श्री सबिता चौधरी ९८४५०९१७४०
दलित महिला सदस्य श्री सुष्मा खड्काथोकी ९८१२२१३७३३
       
जनसंख्याः ४६१०    
वडा सम्पर्क नंः ०५६—५६०६२३    
Undefined
Population: 
4610
Ward Contact Number: 
056-560623
Weight: 
-13