FAQs Complain Problems

वडा नं. ८

जम्मा घरधुरीः ७९१     
पुरुषः १६८७    
महिलाः १८१५    
       
क्षेत्रफलः ३.७६    
वडा पदाधिकारी विवरण    
सि नं पद नामथर सम्पर्क नं
वडा अध्यक्ष श्री कृष्ण चौधरी ९८४५०४४४८३
वडा सदस्य श्री विष्णु प्रसाद आचार्य ९८४५०४९४८३
वडा सदस्य श्री केदार कुमार श्रेष्ठ ९८४५१३९९९०
महिला वडा सदस्य श्री सीता अधिकारी ९८४५०७९१२०
दलित महिला वडा सदस्य श्री दुर्गा विश्वकर्मा ९८१११००७६५
       
जनसंख्याः ३५०२    
वडा सम्पर्क नंः ०५६—५६२९०८    
Undefined
Population: 
3502
Ward Contact Number: 
056-562908
Weight: 
-12