FAQs Complain Problems

वडा नं. ५

 

जम्मा घरधुरीः ७५३    
पुरुषः १८४७    
महिलाः ३७०८    
       
क्षेत्रफलः ५.०४    
वडा पदाधिकारी विवरण    
सि नं पद नामथर सम्पर्क नं
वडा अध्यक्ष श्री बालकृष्ण चापागाई           ९८५५०६२६७३      
वडा सदस्य श्री नाथुराम महतो थारु ९८४५२९६३५७
वडा सदस्य श्री राजेश महतो ९८४५२४४९००
महिला वडा सदस्य श्री निलु शर्मा खतिवडा ९८४५०७८३५२
दलित महिला वडा सदस्य          श्री ज्ञानु सुनार ९८६६६५१०१५
       
जनसंख्याः ५४१४    
वडा सम्पर्क नंः ०५६—५८०२४५    
Undefined
Population: 
5414
Ward Contact Number: 
056-580245
Weight: 
-9