FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Invitation for sealed quotation for the procurement of computer and accessories

एम. आई. एस. अपरेटर तथा फिल्ड सहायक पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि ।

कृषि अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी

अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

एम. आई. एस.अपरेटर तथा फिल्ड सहायक पदको लागी सीप परीक्षण र अन्रतरवार्ता सम्बन्धमा ।

सूचना MIS अपरेटर र फिल्ड सहायकमा shortlisted का लागि ।

मेडिकल अधिकृत अधिकृत आठाै‌काे नतिजा प्रकाशन गरिएकाे सम्बन्धमा